Đèn sạc khẩn cấp KT-404 Kentom

270.000đ

KENTOM - AMOS
KT-404

Đèn sạc khẩn cấp KT-404 Kentom, đèn sạc cắm điện không thường trực. Thiết kế đẹp, tiện lợi.


Còn hàng

Đèn sạc khẩn cấp KT-404 Kentom

-Nguồn điện sạc             : AC 220V/50Hz

-Bóng đèn                      : 3,2V 3W X 2 LED

-Pin sạc                          : 3.6V 18000mAh

-Dòng điện sạc               : 160 mA

-Thời gian sạc                : 24 giờ (cắm điện thường trực)

-Thời gian thắp sáng       : 2 giờ.

Bình luận